Richtlijnen

FB Groep, Game server en Discord richtlijnen.

1] Houdt rekening met de aanwezigheid van alle leeftijds categorieën.

2] Probeer je vragen altijd duidelijk te omschrijven zodat iedereen deze goed kan beantwoorden.

3] Heb respect voor andere leden, teamleden en bezoekers.

4] Het is niet toegestaan om racistische, kwetsende of haatdragende berichten te plaatsen of te uitten.

5] Gebruik in de FB Groep en in ons Discord kanaal Nederlandse taal, gebruik niet te veel chat-afkortingen.

6] Er mogen geen links worden geplaatst naar sites met illegale software of andere illegale praktijken.
Ook mogen er geen illegale activiteiten in de FB Groep en discord besproken worden.

7] Het is niet toegestaan reclame te plaatsen voor bedrijven of websites, op welke wijze dan ook.

8] Het plaatsen van Links, afbeeldingen, video’s of andere koppelingen naar beelden met pornografisch of schokkend materiaal is verboden.

9] De beheerders kunnen ten allen tijden onderwerpen of berichten verwijderen of aanpassen (op verzoek worden geen berichten verwijderd).

10] De inhoud in de FB Groep en discord is voornamelijk gebaseerd op ervaringen en er kunnen soms wel fouten in staan.
Alle handelingen die u uitvoert zijn volledig op eigen risico.

11] Het is niet toegestaan onder meer dan 1 gebruikersnaam per persoon actief te zijn op in de game server, discord en FB Groep.

12] Het is niet toegestaan content van de website, FB Groep en discord zonder toestemming te gebruiken, kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen©.

13] Persoonsgegevens van leden mogen niet aan derden worden verstrekt of voor doeleinden buiten deze website, discord, FB Groep worden gebruikt.

14] Schreeuwen, grove schutting taal, racistische, haatdragende en pornografische opmerkingen uitten is verboden.

Bij het (meerdere malen) schenden van de huisregels is de beheerder gerechtigd een gebruiker af te sluiten, en de computer van de gebruiker voor onbepaalde tijd de toegang tot de game server, discord en FB Groep te weigeren.