Algemeen wedstrijdreglement

Inhoud

 1. Race format
  1.1 Penalties/incs
  1.2 Straffen
 2. Communicatie
 3. Deelnemen
 4. Afmelden
 5. Puntentelling
 6. Schrapresultaten
 7. Gedrag op de baan
  7.1 Algemeen
  7.2 Opzettelijk rammen
  7.3 Pre-race warm up/ formatie ronde
  7.4 Inhalen
 8. Discord
  8.1 Taalgebruik/gedrag
 9. Crewchief

1. Race format
Onze rFactor 2 competitie heeft als doel in gezellige sfeer de gezamenlijke hobby van het Sim Racen te beoefenen in competitieverband. Om alles in goede banen te leiden, en plezier te houden met wat wij doen hebben wij als organisatie een algemeen wedstrijd reglement opgesteld.

Alle races vinden tweewekelijks plaats op zondag avond en hanteren wij het volgende format voor alle competities die wij organiseren.

Setups : Vrij
20:00: Server restart / vrije training
20:20: kwalificatie (15 min.) max. 6 rondes
20:35: Warum-up/pauze (5 min.)
20:40: Sprintrace (formatie staande start) (30min.)
21:10: Einde

1.1 Penalties
Tijdens de races maken wij gebruik van het in-game penalty systeem.
Indien een rijder in een race gediskwalificeerd wordt, dan is de betreffende rijder uitgesloten van kwalificatie voor de eerst volgende race en dient de rijder achteraan het veld te starten. Behaalt dezelfde rijder in de eerstvolgende race weer een DQ, dan is de betreffende rijder uitgesloten en zal geen toegang meer hebben tot verdere deelname van het desbetreffende kampioenschap.

1.2 Straffen
Naast het penalty systeem van rFactor 2 kan de organisatie op eigen initiatief incidenten of gedrag beoordelen. Dit zullen incidenten zijn waarbij extreme situaties zijn opgetreden, meerdere personen betrokken zijn geweest, of het niet naleven van punt 4 in dit reglement.
Straffen die opgelegd kunnen worden zijn:
– Reprimande (deze worden geregistreerd) bij een 3e reprimande volgt een gridstraf.
– Gridstraf
– Diskwalificatie (deelnemer wordt uit de uitslag gehaald van de desbetreffende race)
– Uitsluiting voor één of meerdere races.

2. Communicatie
Via diverse kanalen houden wij onze leden, deelnemers en volgers op de hoogte, deze zijn.:
– Website: www.gamerzwd.nl (kijk hier regelmatig)
– Facebook groep:
– Discord.


3. Deelnemen
Inschrijven voor een kampioenschap kan vanaf het moment dat dit op onze website en social media kanalen staat vermeld.

Na inschrijving ontvangt de betreffende deelnemer een bevestiging per email met alle info om zijn inschrijving te voltooien.

Inschrijven gedurende een lopend kampioenschap is mogelijk tot aan het moment dat er nog minimaal 2 raceavonden gereden moet worden. Hierna sluit de inschrijving voor het betreffende kampioenschap.

Deelnemers welke voorafgaand hebben deelgenomen aan een nieuw seizoen of kampioenschap worden uitgenodigd door de organisatie. Voor hen geldt er een voorinschrijving van 3 dagen alvorens de inschrijving geopend wordt op onze website.

4. Afmelden
Van deelnemers die zich inschrijven voor een kampioenschap wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk komen opdagen. Is een deelnemer verhinderd, dan dient hij zich uiterlijk 24 uur voor de start van het evenement af te melden via het contact formulier op onze website.

Deelnemers die zich door overmacht niet op tijd kunnen afmelden dienen dit uiterlijk 48 uur na de start van het evenement te melden bij de organisatie met uitleg via het contact formulier op onze website.

Indien een deelnemer zich voor het resterende kampioenschap wil afmelden dan dient hiervoor het contact formulier op onze website gebruikt te worden. Uitgeschreven deelnemers kunnen zich niet opnieuw inschrijven voor het lopende seizoen in het betreffende kampioenschap.


5. Puntentelling
Voor ieder kampioenschap wordt de onderstaande puntentelling gebruikt.
om in aanmerking te komen voor punten moet de deelnemer:
– 75% van het aantal ronden te t.o.v. de winnaar te hebben afgelegd.
– Rijdend over de finish te zijn gekomen.

P1 16
P2 15
P3 14
P4 13
P5 12
P6 11
P7 10
P8 9
P9 8
P10 7
P11 6
P12 5
P13 4
P14 3
P15 2
P16 1
P17 1
P18 1

Indien aan het einde van het kampioenschap er een gelijk aantal punten zijn behaald tussen 2 deelnemers zal er gekeken worden naar de onderlinge resultaten in volgorde van:
– Het aantal overwinningen
– Het aantal 2e plaatsen
– Het aantal 3e plaatsen, etc, etc.

In het geval van een nieuwe gelijkstand is het criterium voor het breken van de gelijkstand het vergelijken van de snelste racerondetijd in alle races tussen beide deelnemers.
De betreffende deelnemer met meest snelste rondetijden komt dan tussen beide naar voren als winnaar.

6. Schrapresultaten
In ieder kampioenschap welke georganiseerd wordt door GWD, wordt er gebruik gemaakt van schrapresultaten. Voor een kampioenschap van 6 races zijn er 2 schrapresultaten en tellen de beste 4 resultaten voor het eind resultaat. Voor een kampioenschap van 8 races: 3 schrapresultaten en tellen de beste 5 races voor het eindresultaat.


7. Gedrag op de baan
7.1 Algemeen
Er wordt verwacht van alle deelnemers binnen het kampioenschap dat zij op een eerlijke manier racen, respectvol met elkaar omgaan en zich niet schuldig maken aan acties welke Gamerz Without Destination in diskrediet kan brengen.

7.2 Opzettelijk rammen
Hierin hanteren wij een zero-tolorance beleid, een rijder die zich hieraan schuldig maakt wordt per direct verwijderd uit de competitie en is het niet meer mogelijk deel te nemen aan toekomstige evenementen van GWD

7.3 Pre-race warm up/ formatie ronde
Vermijd onnodige crashes, aangezien dit problemen kan veroorzaken met de kalibratie van apparatuur, computer crashes enz.

Overmatig weaven/slingeren om de banden op te warmen is niet toegestaan. Het kan potentiële incidenten opleveren voor andere deelnemers en het levert minimaal voordeel op.

7.4 Inhalen
Het is de verantwoordelijkheid van zowel de inhalende rijder als de rijder die wordt ingehaald om voldoende ruimte te laten voor een veilige inhaal actie. Echter wordt verwacht dat de rijder van de langzamere auto een consistente en voorspelbare lijn houdt.

Discord
Als voicechat maken wij gebruik van het communicatie middel Discord.
Bij het ontvangen van de bevestigingsmail van inschrijving is een link bijgevoegd om deel te nemen aan onze Discord server.

Tijdens alle sessies mag hiervan gebruik gemaakt worden, hiervoor zijn 2 kanalen.
Het GWD Café kanaal: hier kan men gezellig meepraten met andere deelnemers die het niet storend vinden.
Het race kanaal: Hier kan men gebruik van maken als men het algemene kanaal te druk vindt.

8.1 Taalgebruik/Gedrag
Grof taalgebruik, boeren, schreeuwen, en ander ongepast gedrag is vanzelfsprekend niet wenselijk,  en kan als zeer storend worden ervaren bij andere deelnemers, houd hier dus rekening mee!.

Bewaar discussies of meningsverschillen welke voortvloeien uit een niet wenselijke race actie tot na de race! Praat dit met elkaar na de race uit in een apart kanaal en niet tijdens de race. Andere deelnemers kunnen hier hinder van ondervinden.